Na%9Ae%20poslanstvo.html

Društvo prijateljev dobrote

Nekaj o društvu ...

Entry photo example

Društvo je bilo ustanovljeno 15. aprila 2004, in sicer na pobudo nekaj zanesenjakov, ki so v sebi nosili zamisel, da bi v Sloveniji nastala mreža društev in organizacij za pomoč ostarelim, bolnim, invalidom in vsem, ki si v svojih vsakodnevnih premagovanjih ne morejo sami pomagati.

Predvsem mladi člani so želeli več sodelovanja in organiziranosti na tem področju, kajti z roko v roki je mogoče več in bolje pomagati.

Žal zaradi nezainteresiranosti drugih društev in organizacij do tega ni prišlo, zato so se mladi iz društva podali na svojo pot. 

Koliko nam je do sedaj uspelo udejanjiti dobroto in ljubezen do soljudi, povedo nasmejani obrazi tistih, katerim smo pomagali. Upamo, da je (in bo) takih čimveč.

 

Naše obvestilo

Za danes ni obvestil!

Člani društva!

        Slovenska Karitas
        Rdeči križ Slovenije
         Servis dobrote mladih


 

    SLOhosting.com priporoča :